9 april 2021 Meer nieuws

Anthos wil werkbare eisen aan witwasonderzoekplicht

Royal Anthos laat uitzoeken of de eisen werkbaarder kunnen, die horen bij de onderzoeksplicht die witwaspraktijken bij derde betalingen tegen moet gaan.

Anthos informeerde de leden al eerder dat de Rabobank het toezicht heeft verscherpt op derde betalingen in relatie tot witwassen. Het speelt volgens de organisatie voor handelsbedrijven in het bijzonder bij de export naar Rusland. Inmiddels hebben ook andere banken stappen gezet. Ook relaties van ABN AMRO en Deutsche Bank worden nauwlettender bekeken, hebben leden Anthos laten weten.

'Banken eisen te veel'

De banken eisen transparantie en verplichten hun relaties om onderzoek te doen naar (derde) partijen die bij transacties met Russische afnemers betrokken zijn. Die onderzoekplicht is wettelijk geregeld in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De eisen die de banken aan die onderzoekplicht stellen gaan volgens Anthos te ver om volledig aan te kunnen voldoen.

Onderzoek naar derde partijen

Anthos heeft een risico-adviesbureau de opdracht gegeven onderzoek te doen naar drie bestaande entiteiten, die als derde partij facilitaire diensten verrichten in de financiële afhandeling van transacties van Anthos-leden met Russische afnemers. De drie zijn in overleg met de betrokken leden geselecteerd. Gehoopt wordt dat meer duidelijkheid ontstaat en het bureau gaat de uitkomsten vergelijken met die van de banken. Uiteindelijk moet er helderheid over de toetsingscriteria voor de onderzoeksplicht komen.

Handelsnorm

Het bureau een moet met norm komen voor alle betrokken partijen bij handel met Rusland. Die norm moet leiden tot een objectievere beoordeling van te onderzoeken betrokkenen en om beter vast te kunnen stellen of er partijen zijn die van die norm afwijken.

Export Rusland veilig stellen

Anthos gaat de uitkomst delen met de leden en de organisatie informeert de banken. Anthos hoopt op ‘werkbare afspraken, die in lijn liggen met de wettelijke informatieplicht, maar die ook de export naar Rusland veilig moeten stellen’.