5 juli 2022 Meer nieuws

Anthos stort 343 duizend euro terug

De leden van Royal Anthos krijgen in totaal 343 duizend euro gerestitueerd, is besloten tijdens de Algemene Ledenvergadering van Anthos op 23 juni. Dat maakt de brancheorganisatie voor handelsbedrijven bekend.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Royal Anthos zijn de jaarrekening 2021 en de begroting voor 2023 behandeld en vastgesteld. Op die jaarrekening staat een positief saldo van 343 duizend euro, dat terug naar de leden gaat. Behalve de reguliere belangenbehartiging wordt uit het Anthos-budget een aantal collectieve activiteiten gefinancierd. Zo gaat 600 duizend euro naar promotie, 225 duizend naar technisch (product-)onderzoek en 325 duizend komt ten goede van markttoegang en fytosanitaire zaken. 

Promotie

Via apart aan Anthos verbonden stichtingen investeert de organisatie ook in internationale promotieprogramma’s voor Japan, Finland, Zweden en de Verenigde Staten (VS) en in de fytosanitaire programma’s voor Japan, Canada en de VS.