26 maart 2020 Meer nieuws

Anthos: Schade bloembollenhandel 160 miljoen euro

De schade die handelsbedrijven in de bloembollensector oplopen door de coronacrisis kan oplopen tot wel 160 miljoen euro. Dat blijkt onder een enquête onder die bedrijven, die Royal Anthos heeft uitgevoerd.

De handelsbedrijven verwachten dat ze te maken krijgen met schade als gevolg van annuleringen door hun afnemers, non-betaling van uitgeleverde orders én een inkooprisico van met name voorjaarsbloeiende bolgewassen (onder meer tulpen, hyacinten en narcissen).

Grote voorraden

Het annuleringsrisico is het grootst bij de leliehandelsbedrijven, die momenteel grote voorraden hebben.  Deze moeten in de loop van dit jaar worden uitgeleverd. De bedrijven vrezen dat het coronavirus ook voor de lange termijn een grote impact zal hebben op de nationale en internationale vraag naar lelies. De situatie in Europa, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika wordt ronduit als ‘zorgelijk’ omschreven, terwijl afnemers in een groot aantal Aziatische landen terughoudend reageren op de markt, mede als gevolg van een toenemend valutarisico.

Export voorjaarsbloeiers

De export van voorjaarsbloeiende bolgewassen richting professionele bloemenkwekers was op het moment van de uitbraak in Europa grotendeels afgehandeld. Bedrijven die nog over restpartijen beschikten, zagen wel veel orders geannuleerd worden. De verkoop van zomerbloeiende bolgewassen (met name dahlia’s en gladiolen) voor tuingebruik door consumenten was op het moment van de uitbraak van het virus net op gang gekomen. Het risico op annuleringen voor deze handelsbedrijven was daardoor relatief klein. Sommige van hen verwachten echter wel voorraad over te houden die bedoeld was voor het uitleveren van na-orders.

Hoog debiteursrisico

Uit de enquête blijkt ook dat het debiteurenrisico hoog wordt ingeschat. De exporteurs van voorjaarsbloeiende bolgewassen richting professionele buitenlandse bloemenkwekers maken zich ernstige zorgen. In de afgelopen maanden hebben de leveranties al plaatsgevonden. De vraag is of de betalingen zullen volgen. Veel van die bloemenkwekers hebben net als hun Nederlandse collega’s immers eveneens te maken met de gevolgen van het virus waardoor de verkopen van hun bloemen stagneren.

Buitenlandse betalingsverplichtingen

De export van leliebollen moet nog op gang komen, maar ook daar heerst onzekerheid of de buitenlandse bloemenkwekers op termijn aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Veel zal afhangen van de vraag of – en op welke termijn – de bloemenmarkt zich wereldwijd gaat herstellen.  De consumentenverkoop van de zomerbloeiende gewassen was in veel landen goed op gang gekomen, maar door een lockdown in belangrijke afzetmarkten dreigt die te stagneren. Ook dat leidt bij de betreffende handelsbedrijven tot onzekerheid over de betalingen.

Inkoopseizoen baart zorgen

Het naderende inkoopseizoen van de voorjaarsbloeiende bolgewassen baart de handel zorgen. Een verwachte prijsval zal druk zetten op inmiddels afgesloten koopovereenkomsten met de teelt en tot een prijzenslag in de richting van de afnemers. Anthos vindt dat een onwenselijke ontwikkeling en vraagt hiervoor ook de aandacht van andere marktpartijen.