18 december 2018 Meer nieuws

Anthos: meld export tulp en lelie naar China

Anthos gaat in 2019 de lijst van China-exporteurs ieder kwartaal actualiseren. De lijst moet aan China overlegd worden in het kader van het bilaterale protocol dat in 2010 met China is afgesloten voor tulp en lelie.

De NVWA heeft met China afgesproken dat de lijst elk kwartaal geactualiseerd wordt. Dit betekent dat de NVWA op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober de lijst toe zal sturen aan de Chinese NPPO (national plant protection organisation).

Aanmelden

Wie verwacht te starten met export van tulpen of lelies naar China, kan zich het beste nu al aanmelden. Dat kan tot en met 20 december bij het secretariaat van Anthos: tel. 0252-535080 of e-mail secretariaat@anthos.org.