3 april 2020 Meer nieuws

Anthos: 'Leliekweker, bel de handel'

Anthos roept dringend leliekwekers op die nog geen contact hebben gehad met de handel over wat verstandig is om te planten dat alsnog te doen. Er moet rekening worden gehouden met de zorgelijke ontwikkelingen in de leliemarkt.

Het is de tweede keer dat Anthos een beroep doet op de verantwoordelijkheid van de leliebollenkwekers. Anthos ziet en voorziet vanwege de uitbraak van het coronavirus wereldwijd een sterke vraaguitval naar leliebloemen. 'De situatie in Europa, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika is zeer zorgelijk en afnemers in Aziatische landen reageren volgens Anthos nog steeds terughoudend.'

Verschillende exporteurs ervaren dat vele leliekwekers gehoor geven aan de eerdere oproep van Anthos om hun licht op te steken bij de handel. Het gaat dan om de vraag; welke markten zijn er nog en watvoor assortiment vragen zij.

'Oproep tien keer zo dringend als normaal'

Greenity sprak voor een verhaal dat in het blad van vrijdag 10 april verschijnt met Anthos, verschillende exporteurs en kwekers over dit onderwerp. Voorzitter Henk Westerhof zegt daarin: “Luister in godsnaam naar de markt, anders gaat het echt niet goed. Niet alleen voor de handel, maar ook niet voor de kwekerijen. Mijn oproep is nu tien keer zo dringend als normaal. We moeten nú acteren om de problemen en de risico’s die er ontegenzeggelijk gaan komen voor alle ketenpartijen zo veel mogelijk te verminderen.”

Het lijkt erop dat kwekers gehoor geven aan de dringende aansporing van Anthos. Exporteurs zeggen dat ze meer gebeld worden door kwekers die voorafgaand aan het planten nog ruggespraak willen over hoe de vlag er in de markt bij hangt.