27 september 2019 Meer nieuws

Alle glastuinders betalen onderzoek

Alle glastuinders in Nederland gaan meebetalen aan gewasoverstijgend onderzoek. Het ministerie van LNV willigt het verzoek van de Brancheorganisatie G&F om een algemeen verbindendverklaring in. De Staatscourant publiceerde dat besluit op 24 september.

De verbindendverklaring betekent dat alle glastuinders bijdragen aan de sectorbrede financiering van het gewasoverstijgende onderzoek in de innovatieprogramma’s Kas als Energiebron, Glastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid. Voor deze onderzoekprogramma’s is ongeveer 3 miljoen per jaar nodig. Glastuinders betalen straks 350 euro per hectare.

Jaarlijkse bijdrage

Het bedrag per hectare wordt jaarlijks bij alle glastuinbouwbedrijven in rekening gebracht, ook bij de bedrijven die geen lid zijn van Glastuinbouw Nederland of een afzetorganisatie. Voor de uitvoering van de financiering is een stichting opgericht, Kennis in je Kas (KIJK).

De aanvraag van de verbindendverklaring was in december 2018 ingediend.

Lees hier de publicatie in de Staatscourant van 24 september.

Ook in de bollen

Voor bloembollensector werkt de KAVB aan het opstellen van een verbindendverklaring om gezamenlijk onderzoek te financieren. Lees het bericht hierover op de website van Greenity.