7 november 2018 Meer nieuws

Deel broeierij betaalt voor sierteeltonderzoek

De sierteeltsector vraagt bij het landbouwministerie een Algemeen Verbindend Verklaring aan voor drie onderzoeksprogramma's: Kas als Energiebron, Glastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid. Ook de jaarrond broeierij betaalt een heffing van 350 euro per hectare.

De drie programma's zijn gewasoverstijgend. De Ondernemersgroep Kennis in je Kas adviseerde deze zomer al positief en de brancheorganisaties Sierteelt en Groenten & Fruit, de besturen van de afzetorganisaties en LTO Glaskracht Nederland staan er nu ook achter. Daarom kan de aanvraag nu naar het ministerie. Glaskracht verwacht dat het nog drie tot vier maanden duurt voor het ministerie akkoord is. Daarna kan het collectief innen van geld voor het onderzoek beginnen. Met een Algemeen Verbindend Verklaring betalen ook niet-leden van Glaskracht en afzetorganisaties mee.

Deels

Het advies van de ondernemersgroep Kennis in je Kas (KIJK) is leidend bij de aanvraag. De programma's en dus ook de bijbehorende heffing gelden voor 8667 hectare gespecialiseerde glastuinbouw, inclusief aardbeien onder glas, maar exclusief fruit en bomen onder glas, deels broeierij en buitenbloemen. De heffing geldt voor bedrijven boven een halve hectare. Er komt een programmaraad van betrokken ondernemers uit alle sectoren binnen de glastuinbouw, om het onderzoek tot 2022 te begeleiden. Uit de sierteelt komen vier ondernemers, de groentesector levert er vijf.

Ministerie verdubbelt

De Brancheorganisaties Sierteelt en Groenten & Fruit innen het geld, om er voor te zorgen dat de hele sector meebetaalt. Als het ministerie de financiering goedkeurt, verdubbelt LNV het totale bedrag mogelijk. De Programmaraad is straks namens de brancheorganisaties het bestuur voor de aansturing van het onderzoek en houdt toezicht op de uitvoering. Ook besluit de Programmaraad over de betaling van projecten, op zwaarwegend preadvies van de Ondernemersgroepen Energie, Plantgezondheid en Water.