20 november 2020 Meer nieuws

Akkerbouwonderzoeken relevant voor bollenteelt

De vier onderzoeksvoorstellen van de Brancheorganisatie Akkerbouw die door de Topsector Agri & Food zijn goedgekeurd, zijn ook interessant voor de bollenteelt. Het gaat om onderzoek en kennisverspreiding over bodem, bemesting, stengelaaltjes en gewasresten. 

De BO Akkerbouw steekt in totaal 1,9 miljoen euro in het onderzoek, maar door bijdragen van andere partijen en een verdubbeling door de Topsector is de totale waarde van de projecten meer dan 8 miljoen euro.

Stengelaaltjes, bodem en mest

Met het geld wordt onder meer uitgezocht wat de waardplantstatus is van de meer dan twintig verschillende stengelaaltjesrassen die in Nederland voorkomen. Het moet leiden tot een rasspecifieke aanpak. Ook wordt gewerkt aan praktische adviezen voor boeren erfbetreders rond duurzaam bodembeheer als vervolg op de publiek private samenwerking Beter Bodembeheer. Voorts wordt gekeken naar het afstemmen van nieuwe meststromen uit nieuwe stalsystemen op de eisen van de akkerbouw. Het vierde onderzoek is vooral bestemd voor bietentelers. Het draait om de rol van gewasresten van diverse gewassen, groenbemesters en onkruiden op de overleving van ziekteverwekkers van suikerbiet in het bouwplan, maar op percelen waar geen bieten staan.  

'Rustig aan'

Directeur André Hoogendijk van de BO Akkerbouw: “Na het succes van 2019, toen de topsectoren maar liefst veertien voorstellen goedkeurden, hebben we het dit jaar bewust rustig aan gedaan. We hebben vooral gekeken naar de verlenging of uitbreiding van bestaande goedlopende projecten. Van de acht voorstellen die we hebben ingediend is de helft gehonoreerd. Dat is een nette score waar we tevreden mee zijn.” Wageningen University & Research is de hoofduitvoerder voor de onderzoeken, die allemaal begin 2021 starten.