30 november 2021 Meer nieuws

Akkerbouwonderzoek met raakvlak bollen

Brancheorganisatie Akkerbouw start komend jaar 15 onderzoeken, waarvan een deel ook interessant is voor de bollenteelt. Het gaat onder meer om onderzoek naar bladschimmels, bodeminsecten en bladluizen (foto). 

De projecten komen voort uit de wensen die akkerbouwers eerder dit jaar indienden. De akkerbouwsector draagt 2,4 miljoen euro bij aan de goedgekeurde projecten.

De drie belangrijkste onderzoeken op het gebied van plantgezondheid draaien om de beheersing van bladschimmels in de akkerbouw door de gerichte inzet van nieuwe laagrisicomiddelen met behulp van waarschuwingssystemen, onderzocht door Vertify, Wageningen University & Research en het IRS; de aanpak van bodemplagen met praktische oplossingen voor telers op basis van meer inzicht op perceelsniveau, onderzocht door WUR, Vertify en het IRS; bladluizenbeheersing door inzicht in de migratie binnen het perceel, onderzocht door HLB.

De andere goedgekeurde onderzoeken richten zich onder meer op emissiearme spuittechnieken, bodembeheer en verdienmodellen.