14 maart 2018 Meer nieuws

Agrifirm publiceert jaarresultaat 2017

Royal Agrifirm Group heeft haar resultaten over 2017 bekendgemaakt. “Een nettoresultaat van 38,4 miljoen euro, waarvan we 25 miljoen euro uitkeren aan onze leden”, aldus Dick Hordijk, CEO Agrifirm.

Stijging nettoresultaat en klantenwinst

Naast een stijging van het nettoresultaat met 25 procent is er klantenwinst in Nederland in de plantaardige sector (gewasbescherming), de varkenshouderij en de pluimveehouderij. Het goede financiële resultaat is bereikt ondanks zeer wisselende marktomstandigheden. De coöperatie weet zo in 2017 een hoog rendement voor haar leden te behalen.

Better Together strategie zorgt voor verbeterde kennisdeling

De eerste resultaten van de strategie ‘Better Together’, waarin een betere samenwerking met de leden/klanten, partijen in de keten en tussen de Agrifirm-bedrijven onderling centraal staat, worden zichtbaar. Dit zorgt voor innovatieve oplossingen die leiden tot een beter rendement op de onderneming.