23 maart 2020 Meer nieuws

Agrifirm keert 16 miljoen uit aan leden

Royal Agrifirm Group heeft over 2019 een winst geboekt van € 17,2 miljoen. In 2018 was dat nog  € 44 miljoen. Over het resultaat keert de coöperatie circa € 16 miljoen uit aan de leden.

In het jaarverslag noemt Agrifirm 2019 ‘financieel een uitdagend jaar’. Het resultaat stond onder druk door lagere marges in Nederland en de gevolgen van varkenspest in China. De agrarische sector in Nederland kende in 2019 veel uitdagingen. Het stopzetten van het Programma Aanpak Stikstof en de stikstofdiscussies, de boerenprotesten en de politieke suggestie over halvering van de veestapel leidde tot veel onrust.

De financiële positie van Agrifirm blijft sterk met 57 procent solvabiliteit en goede liquiditeit. De investeringen en afschrijvingen staan in goede verhouding met elkaar, meldt de organisatie in haar jaarverslag.