16 oktober 2020 Meer nieuws

Agenda om te verdienen met kringlooplandbouw

Met de ‘Agrarische Ondernemerschapsagenda’ wil minister Schouten ondernemers helpen bij het verdienen van een goed inkomen om zo de omslag naar kringlooplandbouw te maken. De minister heeft de agenda naar de Tweede Kamer gestuurd.

In de agenda geeft Schouten onder andere aan hoe ze ondernemerschap wil stimuleren. Daarnaast moet het aangekondigde Omschakelfonds van 175 miljoen euro het voor boeren makkelijker maken duurzame investeringen te doen. De minister informeert de Tweede Kamer binnenkort over het fonds.

Positie versterken

Ook wil Schouten ondernemerschap stimuleren zoals via de versterking van de positie van de boer in de keten. Zo wordt er specifiek voor de landbouwsector gewerkt aan een aanpassing van de mededingingswet en Schouten binnenkort het wetsvoorstel ‘Oneerlijke handelspraktijken’ naar de Tweede Kamer. In de experimenteergebieden in regio’s is er ruimte om vrijer met de huidige wet- en regelgeving om te gaan om te kunnen ontdekken en innovaties uit te proberen.

Geldpotje

Het kabinet komt met een subsidieregeling voor organisaties die een project starten voor kennisoverdracht over duurzame landbouw. Dit is onderdeel van de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (Sabe). Eind oktober opent de regeling voor projectsubsidies.

Via de website Platform Kringlooplandbouw delen ondernemers hun ervaringen over kringlooplandbouw. Sinds deze week is er ook ‘Groeien naar Morgen’ gelanceerd, waar ondernemers concrete ondersteuning kunnen vinden voor problemen die zij ervaren in de bedrijfsvoering, financiering of overname van hun bedrijf.