1 april 2022 Meer nieuws

'Afspraken overeenkomst Westerveld gaan goed'

Uit de tweede evaluatie van de overeenkomst 'Gebruik gewasbeschermingsmiddelen Gemeente Westerveld' blijkt dat de overeenkomst ook in 2021 bijdroeg aan overleg tussen teler(s) en omwonende(n). Dit concludeert de gemeente na een evaluatie met de partijen.  

De overeenkomst ‘Gebruik gewasbeschermingsmiddelen Gemeente Westerveld’ werd op 24 februari 2020 getekend en loopt vijf jaar. Partijen hierin zijn gemeente Westerveld, LTO, KAVB, Agrifirm, WPA Robertus en de Agrotheek. De overeenkomst kwam mede tot stand in overleg met een aantal direct omwonenden, maar de club Meten = Weten werkte er niet aan mee en heeft het niet ondertekend. Volgens de gemeente hebben wel meer dan 100 omwonenden via een formulier later aanvullend ondertekent. 

Verhoudingen verbeteren

De overeenkomst is opgesteld door de ondertekenaars vanwege de zorgen die omwonenden hebben over het gewasbeschermingsmiddelengebruik in de bollenteelt. Met de overeenkomst willen de ondertekenaars vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid zich inzetten voor het treffen van maatregelen die het gebruik van chemische middelen en de emissie daarvan naar de omgeving terugdringen. Zo moeten de onderlinge verhoudingen tussen telers en omwonenden verbeteren.

De gemeente concludeert na het tweede jaar van de overeenkomst middels een evaluatie dat direct contact tussen teler(s) en omwonende(n) vaak leidt tot onderling begrip en dat dit ook wordt gewaardeerd. Zo gaf één van de bollentelers een toelichting op een avond van een dorpsgemeenschap en blijkt ook dat telers bij de velden contact hebben gehad met omwonenden. De afspraken die worden gemaakt, dragen bij aan het verminderen van overlast, aldus de gemeente. Ook blijkt uit de evaluatie dat alle partijen actief werken aan de toezeggingen die er zijn gedaan binnen de overeenkomst. De gemeente heeft bij de tweede evaluatie een aantal omwonenden die het formulier hadden ondertekend, om hun mening gevraagd.

Volgend jaar wordt de overeenkomst opnieuw geëvalueerd.