1 juli 2022 Meer nieuws

Foodwatch: chemie-vrij telen in 2035

De organisatie Foodwatch komt met een actieplan voor een gewasbeschermingsmiddelen-vrij per 2035 in de EU. Daartoe pleit ze onder andere voor een belasting op gewasbeschermingsmiddelen.

De verschillende acties staan in het rapport 'Locked-in pesticides' dat gisteren, donderdag 30 juni werd gepresenteerd. De organisatie wil dat de land- en tuinbouw in de Europese Unie minder afhankelijk wordt van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Foodwatch vindt de streefcijfers van de Europese Commissie in de Farm to Fork-strategie niet voldoende.

Volgens de organisatie zijn beleidsmaatregelen nodig. In het Foodwatch-rapport worden de maatregelen opgesomd die moeten worden genomen. Dat zijn de invoering van een gewasbeschermingsmiddelenbelasting in de hele EU, EU-landbouwsubsidies moeten worden ingezet voor het stopzetten van het gebruik van middelen en het huidige toelatingsbeleid moet veranderen. ‘Nu is de wijze van toelating erg zwak en wordt bijna elke aanvraag toegelaten. Alle toelatingen voor bestrijdingsmiddelen moeten worden getoetst op hun absolute noodzaak’, aldus het rapport. Maar Foodwatch wil bijvoorbeeld ook dat de goedkeuring van zeer kwetsbare variëteiten van gewassen wordt ingetrokken.