22 juni 2022 Meer nieuws

Actie tegen stikstofplannen

De stikstofplannen van het kabinet Rutte-IV zijn onhaalbaar, onuitvoerbaar, onnodig en ongewenst, stellen de gezamenlijke belangenbehartigers voor de agrarische sectoren. KAVB ondersteunt de actie die woensdag in Stroe is gehouden.

Farmers Defense Force, LTO, Nederlandse Akkerbouw Vakbond, Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, Producentenorganisatie Varkenshouderij en Dutch Dairymen Board houden samen met Agractie woensdag 22 juni een boerenactiedag in Stroe. Voor 1 juli komen de belangenbehartigers met eigen voorstellen voor een aanpak. KAVB staat achter de acties, gaf de organisatie vooraf aan.

Trekkers op de snelweg

Tienduizenden boeren trokken woensdag met de trekker naar Stroe, waardoor verschillende snelwegen verstopt raakten of werden afgesloten. Uit veiligheidsoverwegingen besloot de politie de trekkers namelijk via de snelwegen te leiden, in plaats van door de dorpen en steden. Tweedekamerleden die achter de stikstofplannen staan, zijn volgens de actievoerders niet welkom in Stroe. Ook het bezoek van ministers Henk Staghouwer (landbouw) en Christianne van der Wal (stikstof) aan de Floriade werd afgeblazen in verband met aangekondigde acties door boeren. Verzekeraar Univé sprong handig op de actie in, door aan te kondigen 'coulant' te zijn bij de afwikkeling van voertuigschade mocht die tijdens de actie ontstaan. 

'Neem afstand'

De landbouworganisaties roepen Tweede Kamer, waterschappen, gedeputeerden, Statenleden, colleges van burgemeesters en wethouders en gemeenteraden op afstand te nemen van de plannen die minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof op 10 juni presenteerde. De landbouworganisaties kondigen aan dat ze een politieke en juridische strijd gaan voeren. Ze gaan overheidsbestuurders benaderen om hen te overtuigen zich tegen plannen van het kabinet te weer te stellen.

Alle informatie boven tafel

Ook willen de organisaties via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur zorgen dat alle informatie die het stikstofplan raakt naar buiten komt. Ze willen inzage in wetenschappelijke onderzoeken die er aan ten grondslag liggen, de gebruikte modellen en de onderbouwing, om daar zo nodig in juridische procedures gebruik van te kunnen maken. 

Haalbaar

Voor 1 juli 2023 maken de landbouworganisaties tevens duidelijk welke investeringen en innovaties in de diverse sectoren volgens hen wel uitvoerbaar zijn en welke gegarandeerde en juridisch geborgde effecten deze opleveren ten aanzien van klimaat, bodem, water en lucht. Ze hopen daarbij ondersteuning te krijgen van juridisch deskundigen en experts op het terrein van handhaving van overheden.

Oog voor de praktijk

De zeven organisatie benadrukken dat ze hun ogen niet sluiten voor problemen in een deel van de Natura 2000-gebieden. Ze willen zich inzetten om daar oplossingen voor te vinden, maar alleen als daar voldoende oog is voor de agrarische praktijk en de impact op ondernemers en hun gezinnen. De landbouworganisaties denken dat in alle gebieden aan de Europese verplichtingen kan worden voldaan door te doen wat nodig is in het kader van hydrologie, inrichting, beheer binnen die gebieden, soms aangevuld met een enkele verplaatsing van een veehouderijbedrijf of aanpassing van het gebied.

Zie ook Greenity 122, die vrijdag 1 juli verschijnt.

Foto: Maatschap Joling