29 juli 2020 Meer nieuws

ACM: ‘Maak einde aan misleiding over duurzaamheid’

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat zich meer inspannen om meer voorlichting te geven om het bewustzijn over betrouwbaarheid van keurmerken te vergroten en strenger te handhaven bij misleiding. Verder moet het aantal duurzaamheidskeurmerken verminderen.

De ACM roept bedrijven op om geen misleidende claims en logo’s te gebruiken en om het aantal duurzaamheidskeurmerken te verminderen. Ze vraagt de wetgever tevens om strengere regels te introduceren voor keurmerken, bijvoorbeeld met verplichte accreditatie.

De autoriteit geeft aan dat accreditatie niets zegt over de hoogte van de vastgestelde standaard waardoor de betekenis van een keurmerk niet altijd evident is. Dit leidt volgens de ACM niet alleen tot minder vertrouwen van afnemers in keurmerken, het betekent ook dat bedrijven zich minder goed kunnen onderscheiden op basis van een keurmerk.

Loont niet

‘Het loont voor bedrijven niet altijd om te investeren om te voldoen aan de eisen van een serieus keurmerk als er geen concurrentievoordeel is ten opzichte van andere keurmerken. Ook het oprichten van een nieuw keurmerk dat wel hoge inhoudelijke en processtandaarden heeft, is daardoor minder aantrekkelijk’, stelt ACM in haar jaarlijkse Signaal aan de wetgever.

ACM vindt dat bedrijven moeten stoppen met individuele bedrijfslogo’s die suggereren dat er aan een bovenwettelijke norm wordt voldaan. Verder geeft ze aan dat bedrijven zich steviger moeten inspannen om gezamenlijk met een goed en uniform duurzaamheidslabel te komen.

Milieu Centraal meldt dat er bijna 250 keurmerken en bedrijfslogo’s voor duurzaamheid zijn.