18 februari 2020 Meer nieuws

Acht dodelijke bedrijfsongevallen in 2019

In 2019 betreurde de agrarische en groene sector acht dodelijke ongevallen. Dat is wel minder dan in 2018 toen het er veertien waren. Dit meldt Stigas die deze cijfers bijhoudt.

De meeste fatale ongevallen, namelijk zes, gebeurden met machines; in drie gevallen ging het om een aanrijding en in drie gevallen om een beknelling. Daarnaast waren er twee ongevallen met een silo.

De cijfers

In de bollen- en vasteplantensector zijn geen mensen omgekomen. In 2018 waren er nog twee dodelijke ongevallen. Vijf van de acht dodelijke bedrijfsongevallen in 2019 vonden plaats in de akkerbouw. Er waren twee ongevallen in de melkveehouderij en één ongeval in de sector hoveniers- en groenvoorziening. In drie gevallen was het slachtoffer een gezinslid (waarvan één keer een kind), in twee gevallen een werknemer, in twee gevallen de ondernemer en één geval is onbekend.

Naast deze acht dodelijke ongevallen kwam er ook een monteur van een installatiebedrijf om in een ULO-cel van een fruitbedrijf. Het ging om een monteur die door een inspectieluik in een ULO-cel kroop en overleed. Dit ongeval neemt Stigas niet mee in haar statistieken omdat het om een slachtoffer gaat die werkzaam was buiten de agrarische sector.

'Leer van wat er misging'

Wim van den Boomen, bestuurder bij LTO Nederland en werkgeversvoorzitter van Stigas, betreurt het dat er elk jaar weer mensen overlijden tijdens het werk. “Elk ongeval is er één te veel.” Hij geeft aan dat veiligheid ‘top of mind’ moet blijven. “Dat start op je eigen bedrijf: bespreek gevaarlijke situaties met elkaar, leer van wat er misging en onderschat niet wat er mis kan gaan.”

Positief is wel dat het aantal ongevallen in 2019 een stuk lager ligt dan in 2018. Het gemiddelde aantal ongevallen in de afgelopen 10 jaar is gedaald ten opzichte van de periode daarvoor. Van den Boomen: “Het gemiddelde ligt op nu veertien, tien jaar gelden was dit 18. Maar we zijn er dus nog niet.”

Melden bij Inspectie SZW

Op de niet-dodelijk ongevallen heeft Stigas geen betrouwbaar zicht. Ernstige ongevallen met werknemers moeten gemeld worden bij de Inspectie SZW. Behalve dat lang niet alle ongevallen gemeld worden, is in de agrarische en groene sector in verhouding tot andere sectoren relatief vaak sprake van ongevallen met ondernemers zelf of gezinsleden, zonder dat er sprake is van een gezagsrelatie. Die ongevallen worden door de Inspectie SZW niet geregistreerd.

Fotocredit: Wesley Boots