9 april 2021 Meer nieuws

ABN AMRO: Maatschappelijke discussie sierteelt

Maatschappelijke discussie over verdeling schaarse middelen, zoals grond, energie en water raakt ook de sierteeltsector. ABN AMRO verwacht dat over tien jaar een derde van de sierteeltproducten een consumentenkeurmerk heeft om duurzaamheid aan te tonen.

De bank stelt in een analyse van de sierteelt dat de sector een belangrijke rol in de circulaire economie kan spelen. ‘Zo kan van gewasresten isolatiemateriaal of kleding gemaakt worden’, geeft de bank als voorbeeld.

Toegenomen interesse in groen

ABN AMRO merkt dat door de coronacrisis de interesse voor bloemen en planten is toegenomen. Mensen willen zich in hun tuin en huis omringen door natuur. Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken blijkt bovendien dat planten het welzijn in huizen, steden en kantoren verhoogt. De toegenomen interesse voor groen en de bevestiging vanuit de wetenschap is een gunstige ontwikkeling voor de sierteeltsector. De sierteeltsector heeft ‘een tumultueus jaar’ gehad en het tumult is nog niet voorbij, voorspelt ABN AMRO. Dit jaar heeft de sector te lijden onder beperkte verkoop via tuincentra en winkels, maar worden wel hogere onlineverkopen geboekt, staat in de analyse.

Discussie van voedsel naar sierteelt

Minder gunstig voor de sierteeltsector is volgens de bank de maatschappelijke discussie over de verdeling van schaarse middelen, zoals grond, water, ruimte en energie. ‘De discussie speelt nu nog vooral bij voedsel, maar ABN AMRO verwacht dat de discussie zich ook gaat afspelen in de sierteeltsector. Het is daarom belangrijk dat de sector consumenten duidelijk maakt dat er al volop gewerkt wordt aan verduurzaming.’

‘Keurmerken onvoldoende zichtbaar’

Consumenten kunnen nu al kiezen voor MPS-gecertificeerde bloemenwinkels, en bij de aankoop van planten selecteren op basis van een ‘on the way to planet proof-label’. Deze keurmerken zijn volgens de bank nog onvoldoende zichtbaar. ‘Er is versnelling nodig. ABN AMRO verwacht dat over tien jaar 30 procent van de sierteeltproducten een consumentenkeurmerk heeft.’

Restmateriaal ten gelde maken

Om relevant te blijven is het wat ABN AMRO betreft nodig om verder te kijken dan enkel het verduurzamen van de sierteeltproducten zelf en te werken aan een duurzame productie. Restmateriaal op basis van planten en bloemen kan dienen als waardevolle grondstof voor de industrie, staat in de analyse. ABN AMRO verwacht dat het mogelijk moet zijn om in 2030 vijf procent van de totale omzet uit de extra opbrengsten van restmateriaal te halen.