25 november 2019 Meer nieuws

ABN Amro: 'Groei markt India en China'

Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika blijven volgens ABN Amro groeiparels. Dat stelt de bank na de BRICS summit in Brasilia, een jaarlijkse bijeenkomst van de opkomende markt van de zogenoemde BRICS-landen.

De bijeenkomst in Brazilië was vorige week. Er is twee dagen gesproken over het versterken van de economische samenwerking. Grondstoffeneconoom Casper Burgering van de bank woonde de bijeenkomst bij.  

China belangrijke motor

Zo woont momenteel meer dan 40% van de wereldbevolking in BRICS-landen. Het gecombineerde BRICS-aandeel in de wereldeconomie is goed voor 22%. Zo’n 60% van de jaarlijkse aangevraagde patenten komt uit de BRICS. En meer dan 40% van zowel het totale aanbod van als van de vraag naar grondstoffen vindt zijn oorsprong in deze vijf landen. Vooral China was in veel gevallen een belangrijke motor. 

China en India structureel beter

Volgens Burgering zijn alleen China en India erin zijn geslaagd om structureel beter te presteren dan de geavanceerde economieën. Ook al is de groei er dit jaar flink afgekoeld, de bank verwacht dat India de top drie van de grootste economieën binnen vijf jaar bereikt. De groei van Brazilië, Rusland en Zuid-Afrika zal eveneens aantrekken, maar ze zullen het groeitempo van China en India niet halen, schetst Burgering. Omdat China in economisch opzicht de komende jaren verder vertraagt, gaat de focus van beleggers de komende tien jaar meer en meer naar India.

Vraag naar grondstoffen

De vraag van de BRICS-landen naar grondstoffen blijft de komende tien jaar groot. Verdere wereldwijde elektrificatie, verstedelijking, hogere infrastructuur- en bouwuitgaven en ook de versterkende groei van de middenklasse houden de vraag solide.

Milieuproblemen blijven groot

De belangrijkste uitdaging is volgens de bank het oppakken van een meer duurzame ontwikkeling. Verouderde technologie, weinig investeringen in onderzoek en een mild duurzaamheidsbeleid zorgen voor aanhoudende milieuproblemen.