13 mei 2022 Meer nieuws

Aardgas in sierteelt niet verbieden

Een brede Kamermeerderheid vindt dat de sierteelt aardgas mag blijven gebruiken. Ze verwierp de moties van Groen-Links en Partij voor de Dieren die het gebruik van aardgas willen verbieden.

Afgelopen dinsdag, 10 mei, is er in de Tweede Kamer gestemd over de moties Groen-Links (Bromet) en Partij voor de Dieren (Ouwehand). Glastuinbouw Nederland is blij en opgelucht nu de meerderheid van de Tweede Kamer onderschrijft dat aardgas in de sierteelt mag worden gebruikt.

Glastuinbouw Nederland heeft voorafgaand aan de stemming samen met Plantum, LTO Nederland, GroentenFruit Huis en Vereniging Bloemenveilingen in Nederland (VBN) intensief contact gehad met Kamerleden. Ze benadrukte hierbij dat de energietransitie in de glastuinbouw onmogelijk zonder de sierteelt kan worden bereikt. ‘Voor innovatie hebben we de volle breedte van de glastuinbouw nodig, want alleen via innovatie blijven we een topsector’, aldus Glastuinbouw Nederland. Daarnaast wezen ze de Kamerleden nog eens op het feit dat de sierteelt van groot belang is voor de Nederlandse economie, de vergroening van de omgeving en de volksgezondheid.

Motie verworpen

Uiteindelijk werd de motie verworpen met 113 stemmen tegen (VVD, PVV, D66, CDA, ChristenUnie, JA21, Forum voor Democratie, SGP, groep-Van Haga, BBB en Omtzigt) en 37 voor (PvdA, SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Volt, Bij1 en de leden Gündogan (voormalig Volt) en Den Haan (voormalig 50PLUS).