21 juni 2022 Meer nieuws

Aanvraag SDE++ klaarzetten

Ondernemers kunnen de SDE++-aanvraag nu alvast klaarzetten in de online aanvraagomgeving. Als de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie en klimaattransitie (SDE++) 2022 opengaat op 28 juli , volstaat een klik op de verzendknop.

De SDE++ is bedoeld voor bedrijven en (non-profit-)instellingen die op grote schaal hernieuwbare (duurzame) energie produceren, of CO₂-verminderende technieken willen toepassen. Vanaf vandaag is de aanvraag voor alle categorieën klaar te zetten, met uitzondering van het afvangen en opslaan van CO2 (Carbon Capture and Storage, CCS). Hiervoor kunnen ondernemers hun conceptaanvraag na 21 juni klaarzetten.

Wijzigingen

Het kan zijn dat de categorie waarvoor de aanvraag is, is veranderd, of dat andere verplichte bijlagen worden gevraagd. Zo wordt bijvoorbeeld een nieuwe verplichte bijlage over de draagkracht van het gebouw gevraagd bij de aanvraag voor zonne-energie op het dak. Alle verplichte bijlagen staan op de pagina ‘Bijlagen bij uw aanvraag’. Een conceptaanvraag is klaar te zetten via de pagina Aanvragen SDE++ (eHerkenning of DigID nodig).