6 april 2021 Meer nieuws

Aanpak schadelijke bodeminsecten gebundeld

Wageningen Universiteit en Research heeft van de belangrijkste bodemplaaginsecten onderzocht hoe deze zijn aan te pakken door de bodem gezond te houden. Een overzicht hiervan is gebundeld in ‘Beheersing van bodemplaaginsecten via bodemgezondheidsmaatregelen’.

Het merendeel van de behandelde insecten speelt vrijwel geen rol in de bollenteelt, maar enkele soorten wel. Dit betreft met name de tabakstrips, die in dahlia, gladiool, lelie en tulp voor de nodige schade kan zorgen. Dit schadelijke organisme kan gemakkelijk in leven bleven omdat er relatief veel onkruiden zijn die als waardplant voor trips dienen.  Een van de oplossingen is investeren in meer organische stof in de bodem. Daardoor neemt het aantal bodemroofmijten toe. Deze kunnen trips aanpakken. Inundatie of grondontsmetting werken niet.

Het verslag is te downloaden op de website van WUR.