11 juli 2018 Meer nieuws

Aanmelden CATT-proef kan nog

Bedrijven die lid zijn van het Fonds Innovatie Tulp kunnen nog tot 16 juli 2018 zich aanmelden voor een praktijkproef met de CATT-behandeling tegen galmijt in tulp. De proef maakt deel uit van een project dat wordt uitgevoerd door WUR Glastuinbouw en Bloembollen in Bleiswijk.

Perspectief

De afgelopen jaren is al duidelijk geworden dat de CATT-behandeling een perspectiefvol alternatief kan zijn voor de aanpak van galmijt met Movento te velde of een ULO-bewaring na het rooien. In augustus start een praktijkproef waarbij plantgoed, leverbaar en afgebroeide bollen worden behandeld. Een deel wordt daarna gezamenlijk opgeplant en een deel van de proef wordt op het eigen bedrijf uitgevoerd. Voor deelname zijn voor de gezamenlijke opplant drie kratten bollen nodig en voor opplant en afbroei op het eigen bedrijf twintig kratten nodig. Opgeven kan bij Peter Vreeburg van WUR, peter.vreeburg@wur.nl of (0252) 462 106.