20 december 2019 Meer nieuws

Aanbevelingen voor beschikbaarheid zoet water

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een eindrapport klaar waarin 46 aanbevelingen staan om bij een neerslagtekort en lage rivierstanden toch genoeg zoetwater te hebben voor drinkwater, de landbouw en natuur.

Het rapport is opgesteld om Nederland beter voor te bereiden op drogere zomers. In 2018 stelde minister Van Nieuwenhuizen al dat er bij de ruimtelijke inrichting van Nederland meer rekening gehouden moet worden met de beschikbaarheid van zoetwater. Ook moeten waterbeheerders zich beter voorbereiden op drogere zomers.

Water vasthouden bij regen

De extreem droge zomer van 2018 en de droogte die dit jaar voortduurde in Oost- en Zuid-Nederland heeft het waterbeheer op de proef gesteld, aldus het ministerie. “‘Met deze adviezen, €150 miljoen uit het Deltafonds en een forse bijdrage van de waterbeheerders, kiezen we voor een stevige aanpak om ons watersysteem bestand te maken tegen de drogere zomers”, aldus Van Nieuwenhuizen. Samen met partijen gaat het ministerie inzetten op het vasthouden van water in regenachtige tijden, zodat hiervan geprofiteerd kan worden in tijden van droogte.

Grondwater oppompen

Het rapport stelt ook zaken aan de kaak. Moet er bijvoorbeeld wel zoveel grondwater blijven worden opgepompt in hooggelegen gebieden waar droge zomers al leiden tot een daling van dat grondwater? Ook staat er in het rapport het voorbeeld dat bedrijven die veel water gebruiken hun restwater opnieuw gebruiken. Zo levert een Brabantse bierbrouwer nu al aan omliggende boerenbedrijven water dat uit de brouwerij komt.

Oplossingen

De aanbevelingen van de beleidstafel volgen op maatregelen die sinds de zomer van 2018 zijn genomen. Zo houden waterschappen het waterpeil van sloten op een hoger peil om het grondwater aan te vullen en Rijkswaterstaat zorgt dat het waterpeil van het IJsselmeer op zijn hoogst is bij de start van de zomer zodat een grotere zoetwaterbuffer ontstaat.