4 april 2022 Meer nieuws

Toch weer Nederlandse Paasbloemen op Sint Pietersplein

Er gaan dit jaar toch bloemen uit Nederland naar het Sint Pietersplein voor de traditionele paasgroet van Paus Fransiscus. Op dinsdag 12 april ontvangen de vrachtwagens van het bloementransport richting Rome de zegen van de Rotterdamse bisschop Hans van den Hende.

 Anders dan eerder werd bericht verzorgt de Nederlandse sierteelt met Pasen toch weer de traditionele bloemversiering op het Sint Pietersplein in Rome. Als Paus Franciscus zijn Paaszegen uitspreekt doet hij dat te midden van een uitbundig bloemendecor. Aanvankelijk leek het financieel niet meer mogelijk om deze versiering aan te bieden. Enige tijd geleden moest de vaste arrangeur van het bloemenproject constateren, dat een vervolg er niet meer in zat. Na intensief overleg met diverse betrokken partijen en deelnemers bleken er toch nog mogelijkheden te zijn. De Nederlandse Kerkprovincie, hierin vertegenwoordigd door het Bisdom Rotterdam en de Kerk van de Friezen in Rome, wilde zich er graag voor inzetten. En zo ook de vaste vervoerder, Van der Slot Transport uit Noordwijkerhout. Veel bloemenkwekers, die al jarenlang steeds bloemen beschikbaar stelden, doen dat nu weer. In de persoon van Piet van den Burg uit Berkel Rodenrijs is een nieuwe artistiek leider voor de bloemendecoratie gevonden, die dit belangeloos doet. 

Boodschap van hoop

De plannen die aan het Vaticaan zijn voorgelegd, zijn inmiddels goedgekeurd. En zo is Pasen dit jaar, wellicht meer dan in voorgaande jaren, opnieuw het feest van een nieuw begin, een nieuwe lente, nieuwe hoop, nieuw leven – om met de woorden van Antoine Bodar, Rector van de Kerk van de Friezen in Rome, te spreken. Alle deelnemers vinden dat de kans om Nederlandse bloemen te verbinden aan dit wereldwijd bekeken plechtige evenement niet mag worden opgegeven. Een stuk promotie van de Nederlandse bloemensector speelt zeker mee – maar vooral ook omdat bloemen, producten van liefde en hoop, zo worden verbonden aan de boodschap van Pasen, een boodschap van hoop, geloof en liefde.