1 januari 2017 Meer nieuws

RVO: Uitbetalen betalingsrechten

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) start op 1 december 2017 met het versturen van de beslissingen op de directe betalingen uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), die met de Gecombineerde opgave 2017 zijn aangevraagd.

De directe betalingen GLB bestaan uit:

de basisbetaling
de vergroeningsbetaling
de extra betaling voor jonge landbouwers
de betaling van de graasdierpremie

Ondernemers krijgen het totale bedrag voor de basisbetaling, de vergroeningsbetaling en eventueel de extra betaling jonge landbouwers in maximaal twee keer uitbetaald. Ze ontvangen alles in een keer of eerst alleen de basisbetaling en later de rest.Wanneer gaat de RVO wat betalen?
Uitbetaling van de basisbetaling: vanaf 1 december 2017
Op 31 december 2017 heeft naar verwachting ten minste 90 procent van de aanvragers een beslissing ontvangen over de (basis)betaling. Dit kan de uitbetaling van de basisbetaling zijn of een afwijzing van uw aanvraag voor uitbetaling. Op 31 januari 2018 is dit percentage 95 procent.Uitbetaling vergroeningsbetaling en extra betaling jonge landbouwers: vanaf 1 december 2017
De vergroeningsbetaling en de extra betaling jonge landbouwers worden zoveel mogelijk samen met de basisbetaling uitbetaald. Dit kan alleen als alle controles zijn afgerond. Wie eerst alleen de basisbetaling ontvangt, kan de (beslissing over de) vergroeningsbetaling en de extra betaling jonge landbouwers vanaf eind februari 2018 verwachten.
Uiterlijk 30 juni 2018 heeft iedereen een beslissing op zijn aanvraag ontvangen.