1 januari 2017 Meer nieuws

NAJK verwelkomt Schouten als minister

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) is positief over de aanstelling van de nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Carola Schouten.

Een minister van LNV geeft de land- en tuinbouw weer de waarde die het verdient volgens de organisatie. Het NAJK ziet uit naar een goede samenwerking met minister Schouten en hoopt snel om tafel te zitten over het fonds voor jonge boeren en tuinders. 

 
Waardering voor de sector
Het NAJK is positief over de uitkomst van de kabinetsformatie. ''De land- en tuinbouw krijgt weer een minister van Landbouw en in het regeerakkoord is een fonds opgenomen voor jonge boeren en tuinders. Hiermee is er waardering voor de positie die de Nederlandse land- en tuinbouw heeft verworven'', aldus Andre Arfman, voorzitter NAJK. 


Ondersteuning bedrijfsovername
Zoals in reactie op het regeerakkoord was aangegeven, denkt het NAJK graag mee over de invulling van het fonds. Arfman: ''We zijn verheugd dat de nieuwe coalitie inziet dat ondersteuning bij bedrijfsovername en innovaties cruciaal is om de opvolging, ontwikkeling en optimalisering in de agrarische sector verder handen en voeten te geven. We gaan graag zo snel mogelijk met minister Schouten om de (keuken)tafel over het bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren.''
 
Naast een gesprek over de invulling van het bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren, nodigt het NAJK Schouten van harte uit op de inspiratiedag ter ere van het veertigjarig jubileum. 


Inspiratiedag vanwege jubileum NAJK
Op zaterdag 2 december komen jonge boeren en tuinders bij elkaar in Evenementenhal Gorinchem. Het NAJK besteedt deze dag extra aandacht aan de toekomstrichting van jonge boeren en tuinders. Het thema 'nieuwe verdienmodellen' wordt uitgebreid behandeld.