5 juli 2019 Meer nieuws

Kamer wil beperking middelengebruik

De Tweede Kamer stemde gisteren op de valreep van het parlementaire jaar voor een aantal moties die het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen verder moeten beperken. Er moeten extra regels komen voor spuiten in de buurt van woningen en combinaties van middelen moeten onderzocht.   

In totaal acht moties, ingediend door de SP, de PvdD, GroenLinks en de PvdA, zijn aangenomen. Drie moties roepen op tot het instellen van extra beperkingen voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op land dat grenst aan woonpercelen en speelplekken voor kinderen. De moties bevatten geen voorstellen over precieze normen. Esther Ouwehand (PvdD) wilde aanvullend weten hoe minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselbeleid het aanpakt, omdat 'ze de motie eerder ontraadde'. 

Risico bij combinatie

De motie van GroenLinks en de CU waarin wordt gepleit voor onderzoek naar de effecten van het combineren van gewasbescherming kreeg ook een meerderheid, evenals de motie van Tjeerd de Groot (D66) waarin wordt gepleit voor een verbod op glyfosaatgebruik buiten de geïntegreerde landbouw kreeg een meerderheid.       

Knelpunten oplossen

De motie van CDA en CU over het oplossen van knelpunten in de gewasbescherming, om zo te voorkomen dat het gebruik toeneemt, is eveneens aangenomen. Hetzelfde lot kreeg de motie die het sneller toelaten van biologische middelen bepleitte.

Eerder grenzen aan emissie

Frank Futselaar (SP) kreeg ook de handen op elkaar voor zijn voorstel om tussendoelen in te stellen, op weg naar 2030. Hij probeert daarmee de minister zover te krijgen dat eerder grenzen worden gesteld, naar aanleiding van haar visie op de gewasbescherming tot 2030 (waarin 'geen emissies meer in het milieu en nagenoeg geen residuen meer op producten in 2030' tot doel wordt gesteld, red.).