29 maart 2022 Meer nieuws

Jan Straathof overleden

Johannes Cornelis (Jan) Straathof in Lisse is donderdag 24 maart 2022 is overleden. Hij is 90 jaar geworden.

In de jaren vijftig startte Straathof eerst samen met zijn broer Theo een bedrijf onder de naam Gebr. Straathof. Het bedrijf richtte zich op de teelt en export van bloembollen. Jan vond vooral de handelskant interessant en ging hiervoor onder meer naar de Verenigde Staten. Daar zag hij welke markt daar toen al was voor bol-op-potproducten naast de in Nederland vooral gebruikte hyacint. Voor Jan, die inmiddels zelfstandig verder was gegaan, reden om begin jaren zeventig zich te gaan toeleggen op de pottenbroeierij van bolgewassen als tulp, narcis en krokus.

Juist veilstadium

Al snel merkte hij bij de veiling nog veel onbekendheid. Reden voor hem om zich actief in te zetten voor informatie over het juiste veilstadium. Kwaliteit was waar het hem om ging. Ook na zijn pensionering bleef hij de sector volgen. Donderdag 31 maart vindt om 10.30 uur in de Sint Agathakerk te Lisse de afscheidsviering plaats, waarna er gelegenheid tot condoleance is in De Proeverij naast de kerk.