31 augustus 2020 Meer nieuws

6 mln voor klimaatrobuuste productiesystemen en waterbeheer

NWO (Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) doet een verzoek om project voorstellen in te dienen voor het de subsidieproject ‘Klimaatrobuuste productiesystemen en waterbeheer’. Er is 6 miljoen euro voor beschikbaar.

Door klimaatverandering krijgt Nederland steeds vaker te maken met lange perioden van droogte en met perioden met veel neerslag in korte tijd. Dit heeft grote gevolgen voor de land- en tuinbouw. De effecten en mogelijkheden voor oplossingen zijn afhankelijk van het lokale bodem- en watersysteem en kunnen daarom per regio sterk verschillen.

Klimaatbestendige land- en tuinbouwproductiesystemen

Nederland staat voor de uitdaging om klimaatbestendige land- en tuinbouwproductiesystemen in samenhang met innovaties in het waterbeheer te ontwikkelen. Het doel van dit onderzoeksprogramma is het ontwikkelen van kennis voor klimaatbestendige land- en tuinbouwproductiesystemen in samenhang met onderzoek naar de effecten van waterkwaliteit, -schaarste en -overschot. Daarbij zullen de maatschappelijke aspecten van beoogde innovaties meegenomen moeten worden.

Deadline vooraanmelding

De deadline voor het indienen van een vooraanmelding is 26 januari 2021. In het najaar organiseert NWO een (virtueel) matchmaking-evenement met als doel om onderzoekers uit verschillende wetenschapsdisciplines en praktijkorganisaties bij elkaar te brengen. Het geld wordt besteed aan interdisciplinaire onderzoeksprojecten waarin verschillende wetenschappelijke disciplines samenwerken.

De subsidieregeling valt binnen de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) voor Landbouw, Water en Voedsel. Voor een project kan maximaal 1.500.000 euro worden aangevraagd.

Op de site van NWO staat meer over de call.