23 juni 2022 Meer nieuws

30 miljoen voor projecten groene waterstof

Vanaf 21 juni is de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) open met het thema Waterstof en Groene Chemie. De regeling ondersteunt bedrijven en instellingen in het uitvoeren van demonstratieprojecten die leiden tot CO2-reductie in 2030. Hiervoor is 30 miljoen euro beschikbaar.

Projecten kunnen ondersteuning aanvragen op het gebied van de productie van waterstof, transport en opslag van waterstof en de toepassing van waterstof. De regeling is open tot 10 januari 2023 en werkt op een ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’-principe.

Eerste subsidie voor opschaling

Volgens minister Jetten voor Klimaat en Energie is dit een belangrijke stap in de opschaling van waterstoftoepassingen. “Dit is namelijk de eerste subsidieregeling waarmee demonstratieprojecten voor de opschaling van waterstof en groene chemie ondersteund worden. Deze projecten gaan vervolgens hun lessen delen met het R&D-programma van GroenvermogenNL. Zo zorgen we ervoor dat er een sterke basis komt voor waterstofprojecten op schaal."

Eerste pijler

De regeling is onderdeel van het Nationaal Groeifondsprogramma ‘Groenvermogen van de Nederlandse Economie’ (GroenvermogenNL). Het doel van dit programma is om de productie, opslag, transport en toepassing van groene waterstof versneld mogelijk te maken door innovatie en kostenreductie te ondersteunen. Dit doet GroenvermogenNL via drie pijlers, waarvan de realisatie van waterstofprojecten op schaal er één is. Voor die pijler is in totaal € 600 miljoen beschikbaar gesteld door het kabinet. Hiervan is in de eerste ronde van het Nationaal Groeifonds € 100 miljoen beschikbaar gesteld voor kleinschalige pilot- en demonstratieprojecten. De openstelling van het DEI+-thema Waterstof en Groene Chemie geeft met een budget van bijna € 30 miljoen het startschot voor de eerste pijler.

Meer informatie over de DEI+-regeling en het nieuwe onderdeel Waterstof en Groene Chemie is te vinden op de website van RVO.