14 februari 2020 Meer nieuws

2,2 miljard winst Rabobank

De Rabobank boekte een nettowinst van 2,2 miljard euro over 2019. Dat maakte de bank gisteren bij sierteeltbedrijf Groenland in Aalsmeer bekend.

Volgens bestuursvoorzitter Wiebe Draijer van de Rabobank was 2019 'een bewogen jaar'. "We hadden internationaal te maken met politieke en economische instabiliteit en aanhoudende lage rente. We zien de consequenties hiervan nu terug in onze resultaten. Desondanks schrijven we in deze uitdagende omgeving een nettowinst van 2,2 miljard euro en lieten we goede progressie zien op onze strategische doelstellingen. De rentewinst is licht gedaald. We wisten onze kosten verder te verlagen. Onze kapitaalpositie is verbeterd en blijft solide."

'Mogelijkheden in agri'

De bank ziet 'mogelijkheden' in 'Food & Agri', de kern van de bank. "Deze positie biedt een sterke basis voor het bereiken van meer schaalvoordelen en vergroten van marktaandeel. Een andere kans zien we in de leasemarkt, waar we de trend van bezit naar gebruik zien. Dat biedt mooie openingen voor onze dochter DLL, die goed gepositioneerd is in deze markt", aldus Draijer.

Maatschappelijk

De bestuursvoorzitter vindt dat de bank goed bezig is op het maatschappelijke vlak, onder meer met het fonds voor duurzame landbouw AGRI3, al ligt de nadruk op de voedselproductie. "Internationaal krijgt de verduurzaming van de voedselketen steeds meer vorm, mede dankzij het door Rabobank geïnitieerde AGRI3-fonds en de inspanningen van Rabo Foundation in Afrika. Voor onze particuliere klanten in Nederland zetten we ons in voor betere zelfredzaamheid en het verlichten van schuldenproblematiek. Deze initiatieven zijn mooie illustraties van de wijze waarop de coöperatieve Rabobank invulling geeft aan haar missie om met elkaar een betere leefomgeving te creëren."

Behoud van toekomstperspectief

Op korte termijn krijgt de bank nog meer last van de lage rente door het beleid van de Europese Centrale Bank, zegt Draijer. "Wij zouden een monetair beleid dat gericht is op normalisatie van renteniveaus toejuichen. De economie blijft onzeker en de effecten van de klimaatverandering raken ons allemaal." Draijer benadrukt dat 'Rabobank partner is en blijft' van boeren en tuinders. "Wij blijven de agrarische sector ondersteunen op hun weg naar meer duurzaam landgebruik in balans met de natuur. Daarbij verliezen we het behoud van toekomstperspectief voor de boeren zelf niet uit het oog. Wij zullen ons in het komend jaar verder en actief inzetten om deze transitie te ondersteunen."

Foto: Wiebe Draijer (bestuursvoorzitter Rabobank), John Celie (CEO Groenland) en Bas Brouwers (CFO Rabobank) tijdens de rondleiding. Foto van de website van Groenland.