29 november 2019 Meer nieuws

120 nieuwe PPS-projecten starten in 2020

In 2020 starten 120 nieuwe PPS-projecten bij de Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. De projecten hebben in totaal een budget van € 150 miljoen. De overheid financiert hiervan € 74,4 miljoen.

De projecten dragen bij aan de beantwoording van de kennis- en innovatieopgaven uit de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel.

Flink overtekend

De oproep voor subsidievoorstellen dit voorjaar leverde 269 projectideeën op. Daarvan zijn er 170 uitgewerkt tot projectvoorstellen en daartoe werd in totaal € 107 miljoen budget van de overheid gevraagd. De oproep was dus flink overtekend.

De goedgekeurde projecten geven antwoorden op één of meerdere kennis- en innovatieopgaven die voortvloeien uit de missies onder het thema Landbouw, Water, Voedsel. Deze missies zijn in het voorjaar vastgesteld door het kabinet en zijn inmiddels uitgewerkt in een kennis- en innovatieagenda door de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem.

Veel belangstelling missie Kringlooplandbouw

Binnen de missie Kringlooplandbouw starten volgend jaar de meeste projecten (44), gevolgd door de missie Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel (30). Binnen Sleutel technologieën starten 25 projecten.

De missies Klimaatadaptie en water (14 gehonoreerde projecten) en Klimaatneutrale productie (7) zijn kleiner, maar de intentie is deze te laten groeien, deels via inzet van ander budgetten, deels via samenwerking met topsector Water en Maritiem.

Bollensector

De twee gehonoreerde projecten uit de bollensector, Fundamentele systeemsprong bloembollen en Bollencoaster krijgen samen zo'n € 1,3 miljoen aan subsidie op voorwaarde dat de private sector financieel bijdraagt. Ook zijn twee onderzoeksprojecten voor de sierteeltsector gehonoreerd die betrekking hebben op de maatschappelijke waarde van groen.