9 april 2019 Meer nieuws

1,7 Miljoen subsidie voor onderzoek

Het Noord-Hollandse midden- en kleinbedrijf (MKB) komt in aanmerking voor ruim 1,7 miljoen euro subsidie, voor haalbaarheidsstudies naar projecten die 'een bijdrage leveren aan een duurzame, vernieuwende economie'. Dat maakt de provincie bekend. 

De steun is bedoeld voor haalbaarheidsstudies in de agrarische sector. Het moet om een project gaan dat economisch en technisch risicovol product, proces, of dienst. Per project is maximaal 20.000 euro beschikbaar, er wordt uitgegaan van 40 procent van de werkelijke kosten.

Voorwaarden

De provincie verlangt wel dat het product of de dienst ook daadwerkelijk een innovatie is voor Nederland en Noord-Holland in het bijzonder. Het moet bovendien financieel haalbaar zijn en er moet niet eerder een subsidie voor een haalbaarheidsproject zijn geïncasseerd. Als meer aanvragen binnenkomen dan dat er subsidie is, worden de aanvragen op volgorde van binnenkomst behandeld. Vanaf vandaag zijn plannen in te dienen, tot uiterlijk 10 september 17.00 uur. Alle details staan op deze pagina van de provinciale website.