Meer statistieken

Areaal gladiolen groeit licht

21 juli 2017

Er zijn dit jaar iets meer gladiolen opgeplant dan afgelopen jaren. Het areaal groeit met 26 hectare. In totaal staat er dit jaar 800 hectare gladiolen: 648 hectare knollen en 152 hectare kralen. De grootste toename is te zien bij de groep grootbloemigen. Deze is gegroeid van 503 hectare in 2016 naar 515 hectare in 2017. De kleinbloemigen groeien zo’n 8 hectare. Hiervan staat in totaal 70 hectare.

Al enkele jaren stabiel areaal

Het gladiolenareaal is al enkele jaren vrij stabiel, mede door de grote toename van het aantal beschermde rassen. In 2015 en 2016 was sprake van een lichte areaalkrimp, respectievelijk -4 en -23 hectare. Nu dus voor het eerst weer een lichte groei. 

Bekijk de voorlopige statistiek gladiool 2017

Bron: BKD