Marktcijfers

Na exportrecord in 2018 weer groei

17 januari 2018

Met een stijging van bijna 5 procent hebben de Nederlandse exporteurs van bloemen en planten in 2017 de recordgrens van 6 miljard euro nipt overschreden. Dit jaar verwachten zij weer een toename, melden de VGB en Floridata.

“Wel gematigder, want de toename was in 2017 afnemend. Maar de vooruitzichten zijn blijvend positief,” aldus de sierteeltorganisaties. Opvallend zijn de extra groei van de afzet in Oost-Europese bestemmingen en de sterkere spreiding over wereldwijd meer landen. Digitalisering en duurzaamheid zijn in 2018 hoofdthema's.

Vermindering groei ten opzichte van 2016

December was in 2017 de enige maand waarin de exportomzet in bloemen (-1 procent) en planten (-0,5 procent) kromp in vergelijking met 2016. De cumulatieve groei zakte daardoor onder de 5 procent, maar de totale exportomzet sprong net over de grens van 6 miljardeuro. “Records zijn geen doel, maar onderbouwen het groeiperspectief dat Nederlandse groothandelaren in bloemen en planten hebben,” stelt directeur Matthijs Mesken van de VGB.

‘Groei afzet in Oost-Europa’

“Trends zetten door”, vult Wesley van den Berg van Floridata aan. “Vooral de versterkte groei van de bloemen- en plantenafzet in Oost-Europa.” Hij verwijst naar de decemberexport richting Polen en Rusland, twee landen in de top-10 die in de vorige maand een forse plus noteerden.

Oorzaak daling

De tegenvallende exportwaarde in december wordt toegeschreven aan minder handelsdagen dan in 2016. En vooral aan slechte weersomstandigheden met vorst en sneeuwval, die de vraag naar bloemen en planten drukten.

Het afgelopen kwartaal was sinds het eerste kwartaal in 2014 het vijftiende achtereenvolgende met groei. Maar met een plus van bijna 2 procent ten opzichte van 2016, ook het kwartaal met de laagste toename. De jaren 2000 (+10 procent tot 2,9 miljard euro), 2002 (+6 procent tot 3 miljard euro) en 2010 (+5,4 procent tot 5,1 miljard euro) vertoonden een grotere groei dan afgelopen jaar (+4,6 procent tot 6 miljard euro).

Exportwaarde bloemen en planten 2017

Scroll de tabel om meer te zien

MarktOmzetgroeiOmzetKwartaalomzet
Februari+7%1 miljard
Maart+4%1,6 miljard1e kwartaal: 1,6 miljard
April+6%2,2 miljard
Mei+7,5%3 miljard
Juni+6,5%3,4 miljard2e kwartaal: 1,8 miljard
Juli+6%3,8 miljard
Augustus+6%4 miljard
September+4%4,7 miljard3e kwartaal: 1,2 miljard
Oktober+5%5,1 miljard
November+9,8%5,6 miljard
December+5%6 miljard4e kwartaal: 1,4 miljard

Bloemen- en plantenexport 2016: 5,7 miljard euro.
Bloemen- en plantenexport 2017: 6 miljard euro.
Kamer- en tuinplanten 2016: toename van 4% tot 2,2 miljard euro.
Snijbloemen 2016: toename van ruim 2% tot 3,5 miljard euro.

Verdubbeling sinds 2002

Sinds de introductie van de euro in 2002 is de bloemen- en plantenexport in waarde meer dan verdubbeld. Toen werd ook nog het uitgangsmateriaal meegeteld, waaruit kwekers in het buitenland consumentklare bloemen en planten telen. “We willen dat graag weer opnemen in de statistieken om een nog beter beeld te geven van de internationale ontwikkelingen in de bloemen- en plantenhandel”, aldus Van den Berg.

Blijvende en getemperde groei

Gezien de afnemende afzetgroei gedurende 2017 verwachten de VGB en Floridata in 2018 een getemperde toename.

Algemeen directeur Peter de Raadt van Bloom, een van de ondernemingen binnen Dutch Flower Group, is positief over 2018. “Supermarkten kunnen weer meer bloemen gaan verkopen omdat de economie in de afzetgebieden waarin wij actief zijn is aangetrokken”, onderbouwt hij zijn verwachting. Friso Baatenburg de Jong, commercieel directeur bij P. van Dam bevestigt dit optimisme. “Dichtbijgelegen markten zijn nog niet verzadigd. En vanuit verder weg liggende markten merken wij een groeiende belangstelling voor bloemen en planten.”

Grotere spreiding

De top-10 afnemers tekende vanaf 2013 gemiddeld voor ruim 82 procent van de exportomzet, maar in 2017 voor nog maar 80 procent. Dat duidt op een grotere spreiding van de export over de meer dan 120 landen, waarin vanuit Nederland bloemen en planten worden verhandeld.

“De groei naar overige landen lag omgerekend op 12 procent, veel hoger dan het gemiddelde”, stelt Van den Berg vast. Mesken: “Spreiding versterkt de Nederlandse positie en vereist tegelijk meer inspanningen van exporteurs. Ook valutarisico's worden groter.”

Bron: VGB en Floridata