Markt

Groeit of krimpt het areaal? Wanneer de voorlopige statistiek van de BKD per productgroep bekend is, dan worden deze gegevens hier verzameld en overzichtelijk weergegeven.