Over Greenity

Greenity is hét onafhankelijke vakplatform voor ondernemers in de bloembollen- en vasteplantensector. Ambitieuze ondernemers die continu op zoek zijn naar verbetering en zichzelf steeds opnieuw durven uit te vinden. Greenity informeert, verrijkt de kennis van ondernemers in de sector en scherpt hun visie aan. Dat doen we door met een open, maar kritische blik informatie te vergaren en te voorzien van een betekenisvolle context en een scheutje opinie. Via print, online én events.

Greenity, voor ondernemers met ambitie

Achtergrond: Hoe is Greenity ontstaan?

Greenity is het in 2017 in de markt gezette vakplatform. Haar voorloper, BloembollenVisie, werd in 2003 geïntroduceerd en was een samenvoeging van Marktvisie (CNB) en Bloembollencultuur (KAVB). Beide organisaties maken zich gezien hun leidende posities in de bloembollen- en vasteplantensector – de KAVB als belangenbehartiger en CNB als in- en verkoopbureau – nog steeds sterk voor de uitgave van een vakblad.

Informeren, interpreteren en inspireren

Het karakter en de doelstellingen zijn door de jaren heen veranderd. Van een lijfblad om de eigen achterban te informeren naar een onafhankelijk en objectief vakplatform dat de ondernemers in genoemde sectoren informeert, inspireert en vooruit helpt. Greenity is niet meer het vakblad waar uitsluitend de uitgevers (CNB en KAVB) hun boodschap communiceren, ook andere partners zoals Anthos en Hobaho hebben zich gecommitteerd aan Greenity. De input van alle (commerciële) partners is duidelijk herkenbaar in Greenity en vormt een aanvulling op de inhoud, samengesteld door de onafhankelijke redactie van Greenity.