Film Meer films

Kenniskracht

12 januari 2018

Campagne omtrent kennis

De Jong Lelies doet mee aan de pilot van het project kenniskracht in de bloembollengroothandel. Doel van kenniskracht is kennis borgen, inzetbaarheid vergroten, ouderen ontlasten en de instroom van jongeren bevorderen in bedrijven in de bloembollengroothandel.