Boekrecensie Meer boekrecensies

Tekst start onder de foto

Monografie met vraagtekens

Het geslacht Narcissus is lastig. Een goed en vooral recent overzicht van alle species is er niet. De laatste verscheen in 1875 en dat is geen typefout. De roep om een nieuwe uitgave klinkt al langer en daarom trok het boek A survey of the genus Narcissus van Michael Salmon, dat vorig jaar oktober verscheen, de aandacht.

Eindelijk, een nieuw boek over het geslacht Narcissus. De uitgave is met 345 pagina’s op A4-formaat indrukwekkend. Een eerste indruk levert vooral veel tekeningen van de auteur op met beschrijvingen van species. Dat oogt goed. Wie verder leest, ziet dat achter veel species een afkorting staat die erop duidt dat de species of de groep nieuw is, gevolgd door M. Salmon. Die naam is afkomstig van de auteur. Dat komt regelmatig voor, maar dan is het gebruikelijk dat de auteur uitlegt waarom deze nieuwe naam is ontstaan. Zo is Narcissus obvallaris nu N. hispanicus ssp obvallaris. Informatie over de achtergronden van die nieuwe visie mist echter in dit boek.

Wat ook mist, is een historisch overzicht van relevante publicaties over het geslacht Narcissus en een toelichting hierop. Hoewel die publicaties schaars zijn, is dat overzicht wel te maken. Door uit te leggen welke visies aan die publicaties ten grondslag lagen, neem je de lezer mee in de ontwikkeling die de taxonomie van de narcis heeft doorgemaakt. Dat helpt de lezer om zich een goed beeld te vormen van de stand van zaken op dit moment en kan hij dit werk plaatsen in het bredere perspectief van het verleden.

Verder valt Salmon op taxonomisch gebied in de categorie ‘splitters’, ofwel zij die graag in elke afwijking binnen een soort de behoefte voelen om hier een nieuw soort of een ondersoort van te maken. Vooral in de sectie Bulbocodium, waar onder meer de hoepelroknarcissen in zitten die volop voorkomen in Noord-Afrika, leeft Salmon zich uit. Hij illustreert dat met tekeningen van de vele ondersoorten en hun vindplaats. Aan de kleur en de bloemvorm is niet altijd duidelijk waarin de ene ondersoort zich onderscheidt van de andere.

Echt nieuw aan dit boek is de royale vermelding van hybriden, die Salmon op tal van groeiplaatsen in de natuur heeft aangetroffen. In dit boek is een flink aantal hiervan beschreven, voorzien van tekeningen en een kaart met de groeiplaats. Deze kaarten roepen wel verwarring op, omdat vaak bij een van de vindplaatsen een soortnaam staat van een andere narcis. Ten slotte geldt voor deze uitgave wel dat dit het meest recente inzicht is in het geslacht Narcissus, voorzien van veel, meestal goede tekeningen.

Het boek

Michael Salmon – A survey of the genus Narcissus, 345 pagina’s, zonder jaartal (2017), ISBN 978-1-5272-0587-1. Het boek is te bestellen via www.nhbs.com voor ongeveer 80 euro.