Boekrecensie Meer boekrecensies

Tekst start onder de foto

Boek met veel extra’s

Boek met veel extra’s

Wie een boek schrijft over historische vaste planten, loopt vooral een risico bij de afbakening van het onderwerp. Want wanneer is een vaste plant historisch? Komen ze alleen maar voor in Duitsland, omdat de schrijvers Dieter Gaiβmayer en Frank M. von Berger uit dit land komen? Gaat het alleen om vaste planten die in Europa voorkomen? Wat is oud? Vragen waarop de auteurs de lezer in het boek Alte Staudenschätze een meer dan compleet antwoord geven. Dat doen ze door de lezer veel meer te bieden dan een selectie van pakweg honderd verschillende vaste planten. Ze nemen de lezer aan de hand en leggen uit wat een vaste plant is en sinds wanneer vaste planten van betekenis zijn voor de mensheid. Alle grote namen uit de plantengeschiedenis trekken langs, waaronder Leonard Fuchs en Carolus Clusius. De rol die de boekdrukkunst heeft gespeeld in de verspreiding van vaste planten voor tuinen komt aan de orde, evenals de zoektocht naar nieuwe planten tussen de 16e en 19e eeuw. Veertig pagina’s tekst en beeld ruimen de schrijvers in om de basis te leggen voor het te behandelen onderwerp.

Daarna volgt een royaal overzicht van zo’n honderd vaste planten die als klassiekers worden aangemerkt. Een deel ervan komt uit de natuur, zoals Convallaria majalis en Helleborus niger. Anderen zijn het resultaat van kweekwerk, zoals chrysanten. De beschreven gecultiveerde selecties zijn in alle gevallen meer dan honderd jaar. Telkens krijgt de lezer een goed onderbouwd verhaal over de gang die een vaste plant heeft gemaakt door de geschiedenis. In het kort volgen gebruikstips voor de tuinliefhebber van nu. Want dat maakt de keuze wel aantrekkelijk: alle planten die de revue passeren zijn nog steeds te koop.

Na deze selectie is het nog niet klaar. Meer extra’s volgen, zoals over het gebruik van historische vaste planten in de tuin.  De schrijvers eindigen met hun persoonlijke voorkeuren op plantengebied.

De koper van dit boek krijgt dus een boek dat veel meer te bieden heeft dan de titel op het eerste gezicht doet vermoeden. Voor zo’n veertig euro krijgt hij niet alleen een fraai sortiment historische vaste planten aangereikt, maar ook de wereld daar omheen.

 

Arie Dwarswaard

 

Dieter Gaiβmayer en Frank M. von Berger, Alte Staudenschätze, 288 pagina’s, Ulmer Verlag, ISBN 978-3-8186-0083-9, prijs ongeveer 40 euro.