Colofon

Greenity is het vakblad voor ondernemers met ambitie dat zich richt op de vasteplanten- en bloembollensector. Het magazine - een uitgave van CNB en KAVB - verschijnt iedere twee weken met een scala aan nieuws, achtergrondartikelen, fotoreportages, columns en meer.

Naast het magazine verzorgt Greenity ook een gratis nieuwsbrief.

Heeft u vragen of suggesties? Tip de redactie van Greenity of stel uw vraag via het vragenformulier

Het team

De redactie van Greenity bestaan uit Hans van der Lee (hoofdredacteur), Arie Dwarswaard, Monique Ooms, Lilian Braakman, Ellis Langen (vakredacteuren), André Leegwater (vak- en eindredacteur), René Faas (fotograaf) Lianne van ’t Ende en Tine van Wel (vormgevers). Maak kennis met het team.

Redactiestatuut

De redactie werkt op basis van een redactiestatuut. Aan alle artikelen en rubrieken in het blad en online wordt de meest mogelijke zorg besteed. Uitgevers, redactie en medewerkers aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die direct en/of indirect kunnen voortvloeien uit de inhoud van artikelen en/of advertenties. De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden brieven en mededelingen niet te plaatsen dan wel te wijzigen of in te korten. Overname van artikelen, berichten, foto's of films is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie.