Column Meer columns

Tekst start onder de foto

Meer over René le Clercq?

KAVB

16 augustus 2018

Zout

Eindelijk was het dan zo ver. Na een maand of twee viel weer de eerste regen, na een zomer van superlatieven. Een ongekende en langdurige droogte en hittegolf hield ons land wekenlang in zijn greep, met temperaturen die in een gemiddeld Afrikaans land niet misstaan, maar waar wij in vele opzichten niet op berekend, laat staan op voorbereid zijn. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling en het Management Team Watertekorten kwamen in spoedzitting bijeen om maatregelen af te kondigen. Overigens kende ik het bestaan van deze clubs niet, en toen ik het las bekroop me het gevoel te maken te hebben met de zomerse variant van de commissie van rayonhoofden van de Friese Elfsteden, maar dat terzijde.

De gevolgen van de droogte zijn niet uitgebleven voor natuur en open teelten: mislukte, of sterk verminderde oogsten van mais, aardappelen en fruitgewassen, veeboeren die niet voldoende gras kunnen maaien, gebruiken noodgedwongen nu al de hooivoorraden die eigenlijk voor de winter bedoeld zijn. Ook in onze eigen sector is de oogst over het algemeen zwaar teleurstellend.

Deskundigen voorspellen dat er drie maanden nodig zijn om het tot nu toe opgelopen neerslagtekort te compenseren. Aanvulling van het grondwater tot het gewenste peil duurt nog eens zo’n zelfde periode langer. En niemand kan voorspellen wat de financiële schade zal zijn, maar dat het in de honderden miljoenen gaat lopen staat wel vast. Iedereen is er wel van overtuigd dat dit een bijzondere situatie was deze zomer, maar ook dat we rekening moeten houden met meer extreme zomerse weersomstandigheden in de toekomst. Nederland is wereldwijd koploper waar het gaat om verweer tegen het water. Gelet op de veranderende omstandigheden moeten we ook een inhaalslag gaan maken op het gebied van droogtebestrijding, vooral ook waar het gaat om terugdringen van verzilting. Wellicht moeten we in onze sector in dat kader versneld gaan inzetten op zouttolerante bloembollenrassen, zoals in de aardappelsector nu al gebeurt.