Column Meer columns

Tekst start onder de foto

Meer over Monique Ooms?

Van de Redactie

21 juni 2018

Wat is waar?

De Waarheid… bestaat die eigenlijk wel? Kun je sowieso stellen dat iets ‘helemaal waar’ is? Je zou denken dat wetenschappelijk onderzoek altijd de basis is. Die feiten liegen immers niet, mensen die er lang voor hebben gestudeerd, zijn via grondig onderzoek tot hun bevindingen gekomen. Daar is geen speld tussen te krijgen. Denk je dan. Toch maken we in het bollenvak vaak genoeg mee dat feiten – dus ‘De Waarheid’ – worden overruled door andere zaken die zwaarder lijken te wegen. Zoals emotie. Kijk naar de hele discussie over neonicotinoïden. Nog altijd is er geen afdoend bewijs – na allerlei wetenschappelijk onderzoek – dat het de neonics zijn die tot bijensterfte leiden. Toch is er op EU-niveau een besluit genomen dat daar haaks op staat. Daarbij lijken niet de wetenschappelijke feiten de doorslag te hebben gegeven, maar speelde emotie een belangrijkere rol. Dat is op z’n minst opmerkelijk. Iets dergelijks doet zich ook voor met het imago van het bollenvak. De sector stelt keer op keer dat het imago slecht is. Waarschijnlijk ingegeven door de negatieve publiciteit die van tijd tot tijd over het vak heen komt. Denk aan de roemruchte uitzending van Zembla. Als we de onderzoeken erop na slaan, blijkt dat de agrarische sector, en daarbinnen de groep tuinders en kwekers, een dikke 7 scoort. Meer dan voldoende dus. Waar komt dan toch het beeld vandaan dat het vak een slecht imago heeft? Dat is misschien ons gevoel, maar de feiten zeggen iets anders. Daar schuilt overigens wel een gevaar is. Als je maar lang genoeg hardop blijft zeggen dat ‘het vak een slecht imago heeft’, wordt het vanzelf waar. Daar kan een profetische werking van uitgaan. Reden genoeg voor Greenity om het thema ‘imago’ eens wat verder uit te diepen. Vanaf de volgende editie kunt u daarover meer lezen.