Column Meer columns

Tekst start onder de foto

Meer over André Hoogendijk?

KAVB

10 mei 2018

Ridders van de Ronde Tafel

Afgelopen weken heb ik deelgenomen aan rondetafelgesprekken over de toekomst van onze mooie sector. Onder de noemer van Vitale Teelt werken we als KAVB namelijk met verschillende partners aan een nieuwe visie voor de bloembollensector. Het mooie aan ronde tafels is dat er niemand aan het hoofd zit en iedereen aan elkaar gelijk is. Dat heeft goede gesprekken opgeleverd met onze leden – veredelaars, telers, broeiers en handelaren – met toeleveranciers, met onderzoekers en met andere experts. Ze zaten eensgezind met elkaar aan tafel. Geen bobo’s en geen gezeur. Alleen maar mensen die hun sector een warm hart toedragen en graag meewerken aan een zonnige toekomst. Allemaal Ridders van de Ronde Tafel.

Over veel zaken was men het snel eens. Ik zal er een paar noemen. We zullen onze bodem beter gaan beheren op basis van onafhankelijke kennis en expertise. Het pakket aan gewasbeschermingsmiddelen wordt steeds kleiner en daar zullen we als sector zelf alternatieven voor gaan ontwikkelen. Veredeling biedt enorme kansen om ziek en zeer het hoofd te bieden. Snelle vermeerdering is een voorwaarde voor een gezonde teelt. We kunnen de cyclus van de lelieteelt verkorten en daarmee de virussen het hoofd bieden. En elke teler heeft een ziekzoekkar nodig.

Met zoveel goede ideeën zullen de bestaande onderzoeksfondsen in de sector financieel volledig overvraagd worden. Rustig aan doen is echter geen optie. De wereld gaat verder en de sector wil mee. Gelukkig staan er overheden en andere partijen klaar om de portemonnee te trekken. Hun enige voorwaarde is dat de sector zelf de eerste duit in het zakje doet. Ze willen ons niet tegen onze zin in gelukkig maken. De keuze is glashelder. Zoals een teler het onlangs verwoordde: een sector die beperkt investeert in onderzoek wordt vanzelf een beperkte sector.

Ridders, het is tijd om op te staan.