Column Meer columns

Tekst start onder de foto

Meer over René le Clercq?

KAVB

24 mei 2018

Onbalans!

Onlangs heeft het kabinet een wetsvoorstel het levenslicht doen zien onder de ambitieuze titel “Arbeidsmarkt in balans”. Hoewel het regeerakkoord van dit kabinet aankondigde dat het werkgeverschap in ons land aantrekkelijker zou worden gemaakt, draagt dit wetsvoorstel daar zeker niet aan bij. Integendeel: de onderwerpen die het voor werkgevers weer aantrekkelijker hadden moeten maken, zijn onvoldoende uitgewerkt en alle vormen van tijdelijke arbeid worden zeer fors duurder. Zo is van versoepeling van het ontslagrecht nauwelijks sprake. Naar mijn mening komen er alleen meer vaste banen als het voor een werkgever echt gemakkelijker en op voorhand veel duidelijker wordt hoe je een arbeidsovereenkomst beëindigt en door een beperking van de plicht om twee jaar loon door te betalen bij ziekte. Maar het meest wordt onze sector getroffen door de forse kostenstijgingen die het wetsvoorstel met zich meebrengt. Allereerst is er de verplichte transitievergoeding vanaf dag één, ook bij tijdelijke contracten en ook bij beëindiging tijdens proeftijd! Een nog veel grotere impact krijgt de afschaffing van de sectorfondsen voor de WW-premie. Nu nog kan de agrarische sector zelf zijn hoge (voor korte dienstverbanden tot één jaar) en lage (voor langere dienstverbanden dan één jaar) premie kan vaststellen, afhankelijk van het beroep dat op de WW gedaan wordt (en dat is in onze sector wonderwel relatief laag). In de toekomst bepaalt de overheid dat, zonder te kijken naar sectorspecifieke omstandigheden. Dit gaat voor onze sector leiden tot een kostenverhoging van vele procenten van de loonsom, zonder dat werknemers hiervan profiteren. En dat voor een sector die door de afhankelijkheid van de seizoenen voor een fors deel per definitie afhankelijk is van tijdelijke arbeidscontracten. Kortom: een niet op realiteit gebaseerd voorstel dat de arbeidsmarkt alleen maar meer uit balans gaat brengen, en dat was nou net niet de bedoeling…