Column Meer columns

Tekst start onder de foto

Meer over André Hoogendijk?

KAVB

12 april 2018

Moeten of willen?

Ik spreek vaak ondernemers die vertellen dat zij allerlei zaken moeten. Ze moeten voldoen aan de regels rondom gewasbescherming. Ze moeten hun medewerkers steeds meer betalen. Ze moeten voldoen aan de eisen van hun afnemers. Ze moeten maatregelen nemen voor energiebesparing. Ze moeten een vergunning aanvragen. Ze moeten de juiste bol in het juiste zakje stoppen. Ze moeten een keurmerk halen. Ze moeten, ze moeten, ze moeten…

Het is een begrijpelijk gevoel, want de druk op de ondernemer van vandaag wordt steeds groter. Bedrijven die willen voortbestaan, hebben echter maar één keuze en dat is meegaan met de maatschappij en de consument. Als dat meer ergernis oplevert dan plezier, dan is het tijd om de balans op te maken. Niemand is namelijk verplicht om in de bollensector te werken. Het is zaak om niet te denken aan wat je zou moeten, maar aan wat je zou willen.

Wil je een aantrekkelijke werkgever zijn voor jonge mensen? Wil je bollen verkopen aan een land dat je niet begrijpt? Wil je een bijdrage leveren aan een gezonde leefomgeving? Wil je een anoniem product verkopen of wil je jouw eigen verhaal vertellen? Wil je vooroplopen in de sierteelt? Wil je zelf nadenken over je teelt of laat je dat liever over aan je adviseur? Wil je dozen schuiven of wil je meerwaarde leveren? Wil je werken aan je succes of aan je gelijk?

Ik spreek gelukkig ook vaak ondernemers die nadenken over zulke vragen. Soms leidt dat tot een antwoord, maar soms ook niet. Dat is ook niet het belangrijkste. De waarde zit in het nadenken over de eigen motivatie. De eerste stap is om een belangrijke keuze te maken: bent u van het moeten of van het willen?