Column Meer columns

Tekst start onder de foto

Meer over André Leegwater?

Van de Redactie

16 augustus 2018

Je ziet ze vliegen

Een groot deel van mijn hele leven zit ik in een spagaat. En dat is soms best pijnlijk. Van jongs af interesseer ik mij voor alles wat vliegt, rent, kruipt, zwemt, groeit en bloeit. Kortom, ik ben een natuurliefhebber. Maar ik ben óók zoon van een tuinder met hart voor de agrarische sector. En dan wreekt het zich dat landbouw en natuur slecht verenigbaar zijn, alle bloemenstroken, vogeltjesweiden en graanvelden voor korenwolven ten spijt. ‘Je ziet ze vliegen’, kreeg ik te horen als ik mijn – agrarische – omgeving vertelde dat ik nesten van de op de akkers broedende vogels markeerde om te voorkomen dat ze verloren zouden gaan bij het kopeggen. Daar konden de tuinders niet aan beginnen. Dat kostte natuurlijk veel te veel tijd en dus geld.

De laatste jaren begint het besef te groeien dat economische kentallen niet de enige maat zijn voor het boerenbedrijf. Mede onder druk van de maatschappij worden boeren en tuinders zich bewust van hun verantwoordelijkheden als rentmeesters van het Nederlandse landschap. De roep om meer biodiversiteit en het behoud van landschappelijke elementen en natuurlijke waarden vraagt om een andere benadering van de bedrijfsvoering. Het duidelijkste komt dat naar voren in de gewenste bescherming van insecten, die het moeilijk hebben.

Moeten telers van bollen en vaste planten daarom de insecten in de armen sluiten, stoppen met spuiten en maar zien wat er met de gewassen gebeurt? Nee, natuurlijk niet. Maar de ogen openen en écht kijken naar wat er allemaal op het bedrijf rondvliegt, -loopt en -kruipt is een goed begin. Alles begint met kennis. Daarna volgt het begrip en de kans om te kijken of we op een andere manier kunnen samenleven. Insecten zijn in dat opzicht net mensen, en daar zitten ook rotzakken tussen. Maar in veel gevallen zijn ze wonderschoon. Laten we beginnen met naar ze te kijken. ‘Je ziet ze vliegen’ betekent dan gewoon weer dat je ze ziet vliegen.