Column Meer columns

Tekst start onder de foto

Meer over Arie Dwarswaard?

Van de Redactie

7 juni 2018

In beweging komen

Zondag 27 mei 2018: een modderstroom trekt door de straten van een dorp. Geen beeld uit een land hier ver vandaan, maar uit het Limburgse Berg en Terblijt. Nederland dus. Het warme meiweer zorgde meermalen voor plaatselijk hevige regenval met een modderstroom als gevolg. De oorzaak is helder: het klimaat verandert snel. In twintig jaar tijd is de zeespiegel met 4 cm gestegen, sinds 1850 is het CO2-gehalte bijna verdubbeld.

Behalve veel dagen met mooi weer is er ook een schaduwkant aan de opwarming van de aarde, die ons land niet voorbijgaat. Een modderstroom levert veel schade op aan woningen en auto’s. De hagelstorm van juni 2016 kostte glastuinders miljoenen euro’s en de hevige regenval in diezelfde maand bezorgde leliekwekers naast slapeloze nachten ook een zeer forse schadepost.

De vraag is wat we als burgers nog accepteren? De overheid maakt al jaren omtrekkende bewegingen als het gaat om de aanpak van de klimaatverandering en wordt daarvoor zelfs voor de rechtbank gedaagd. We bungelen ergens onder aan het lijstje met investeringen die het tij voor 2020 moeten keren. Tegelijkertijd neemt de schadelast voor verzekeraars en voor ondernemers en particulieren stelselmatig toe. Kortom, het risico wordt bij de burger gelegd, de overheid kijkt de andere kant op.

Maar is dat niet wat te gemakkelijk? Kunnen we zelf niet aan de slag? Ja, in ieder geval in Noord-Holland. Daar kunnen agrariërs geld krijgen voor maatregelen om de bodem en het water klimaatbestendig te maken. Daarmee pakken ze weliswaar niet de oorzaak aan, maar neemt de kans op schade wel af. Het Landbouwportaal geeft toegang tot 6,4 miljoen euro. Veel? Weinig? Ik weet het niet. Het is wel een begin, een handreiking van het waterschap. Er gebeurt iets als mensen in beweging komen. Wacht niet af.