Column Meer columns

Tekst start onder de foto

Meer over Prisca Kleijn?

KAVB

1 februari 2018

IJzersterke positie

“De Nederlandse export van landbouwgoederen bereikte in 2017 een recordniveau van 91,7 miljard euro”. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vorige week in de landelijke pers. De sierteeltproducten stonden met stip op de eerste plaats en waren de meest uitgevoerde landbouwgoederen met een totale waarde van 9,1 miljard euro. Met een exportwaarde van 1,24 miljard euro voor bloembollen en een groei van 4 procent ten opzichte van 2016 hebben veredelaars, telers, exporteurs en broeiers een topprestatie neergezet. Conclusie op basis van deze cijfers: de positie van de Nederlandse bloembollensector op de wereldmarkt was in 2017 ijzersterk. Maar is dit ook wel echt zo? Vast staat wel dat lang niet alle bedrijven 2017 als een topjaar hebben ervaren. Voor deze bedrijven was het een financieel lastig jaar met veel onzekerheden. En daar komen dan nog andere zorgen bij. Denk maar eens aan het gezond houden van de gewassen, het inhuren van gemotiveerd personeel, het imago van de sector en de beschikbaarheid van voldoende en goed water. Er zijn ondernemers in andere sectoren die van minder in de stress schieten. Natuurlijk kan de KAVB niet al deze zorgen wegnemen. Wel kunnen we problemen daar waar mogelijk collectief aanpakken en kansen benutten. Om dit goed te kunnen doen hebben we het afgelopen jaar vooruitgeblikt. Eén vraag stond hierbij centraal: wat is er nodig om in Nederland gezonde bloembollen en bolbloemen te kunnen blijven telen die rendabel geëxporteerd kunnen worden naar alle landen ter wereld? Hierover voeren we gesprekken met onze leden, maar ook met overheden, keuringsdiensten, deskundigen en (maatschappelijke) organisaties. Dit helpt om een breed beeld van de ontwikkelingen te krijgen en op basis hiervan een toekomstbestendig beleid neer te zetten. En dat heeft inmiddels geleid tot onder andere een visie op water en een gezamenlijke ambitie “Vitale teelt”. Wel zo duidelijk als iedereen binnen en buiten de sector weet welke kant we op willen!